AVG – Privacy

Hoesje.shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens die gebruikers via de site c.q. email of telefonisch contact aan ons doorgegeven, gebruiken wij om een bestelling te verwerken of onze dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden! 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik en dienstverlening van de website Hoesje.shop
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij precies van u ?

  • Naam en adresgegevens  
  • Telefoonnummer (mits doorgegeven) 
  • E-mail 
  • Betaalmethode 
  • IP-adres 
  • Gekochte artikel(en) 


Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die door onze website software automatisch worden verzameld is het doel om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijv. IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

  • Uw order / bestelling te verwerken 
  • Eventuele vragen over uw order / bestelling
  • Nieuwsbrieven (mits toestemming gegeven)


Gegevensverwerking, hoe is het geregeld?

WooCommerce software en betalingen
Hoesje.shop maakt gebruik van WooCommerce software. Ook voor betalingen met o.a. iDeal, Paypal gebruken wij het betaalplatform van Mollie. Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, blijven alleen bij ons. Beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een wachtwoordbeleid. Wij maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting / E-maildiensten
Hoesje.shop neemt webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx heeft passende maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft op grond van de overeenkomst een geheimhoudingsplicht.
Nieuwsbrieven en e-mails worden via WooCommerce webwinkelsoftware en servers verwerkt. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Hier kunt u op klikken en u zult geen e-mails van ons ontvangen. 


Google Analytics
Hoesje.shop maakt gebruik van Google Analytics om gegevens zoals rapportages van bezoekers op te vragen. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Logistiek 
Voor bezorging van bestellingen maken wij gebruik van PostNL of DHL diensten. Wij hebben uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats nodig om uw bestelling te versturen en delen deze gegevens met PostNL en DHL. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en DHL onderaannemers inschakelen, stellen PostNL en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u een kopie van uw persoonsgegevens wenst, gebruik wilt maken van uw recht op portabiliteit, of indien u ons wilt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar wilt maken tegen deze verwerking, dan kunt u ons benaderen via het contactformulier. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming van uw land of regio, of op de plaats van de vermeende inbreuk. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
 

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantgegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, tenzij wet- of regelgeving ons verplicht om uw persoonsgegevens korter of langer te bewaren. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Contactgegevens
Hoesje.shop
Olympiaweg 28A
3077AL Rotterdam (LET OP! GEEN AFHAALADRES!)
Nederland
Email: info@hoesje.shop

Contactpersoon voor privacyzaken
Dhr. M. Milis
 

VRAGEN?

Indien u nog vragen heeft over de AVG – Privacy of persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@hoesje.shop of gebruik maken van ons contactformulier.

TOP 5 DEALS!
Back to Top